juli 02, 2019

Sierteelt bundelt krachten voor meer verantwoorde productie

IMVO convenant sierteeltsector van start

Vandaag wordt in het World Horti Center in Naaldwijk het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector ondertekend. De Nederlandse sierteeltsector heeft samen met de overheid, een vakbond en een NGO, afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen. Het convenant wordt breed ondersteund door de sector en naar verwachting zullen in de komende maanden nog meer bedrijven aansluiten. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tekenen het convenant namens de rijksoverheid. Vanuit de sector wordt het getekend door individuele bedrijven, Royal FloraHolland en vertegenwoordigende organisaties. Jakob Treffers, Managing Director Supply Chain, tekent namens Dümmen Orange.

In eerste instantie worden op sector- en bedrijfsniveau sociale en milieu risico’s in kaart gebracht. Daarbij wordt geholpen door overheid, vakbond en NGO. In het eerste jaar worden in elk geval al projecten gestart op het gebied van leefbaar loon en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu.

Brede scope
De scope van het convenant beslaat de ketens voor de veredeling en de productie van bloembollen, uitgangsmateriaal, snijbloemen, snijgroen, bomen en pot- en perkplanten. Nederland is een belangrijk knooppunt in de internationale sierteelthandel. Nederland exporteert wereldwijd voor 6 miljard euro aan bloemen en planten en importeert voor ruim 600 miljoen euro bloemen uit Afrika en ruim 100 miljoen uit Zuid-Amerika. Belangrijke importlanden zijn Kenia, Ethiopië, Ecuador en Colombia. Circa 600 Nederlandse handelsbedrijven zijn internationaal actief.

Het convenant is tot stand gekomen na een periode van intensief overleg onder leiding van de Sociaal-Economische Raad. Het bouwt voort op het bestaande sectorinitiatief Floriculture Sustainability Initiative (FSI). De uitvoering van het convenant zal worden begeleid door IDH, the Sustainable Trade Initiative.

Waarom dit convenant?
Bedrijven moeten zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. De maatschappij en de overheid verwachten dit. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO). In Nederland zijn in de vorm van IMVO-convenanten inmiddels in 10 sectoren afspraken op dit gebied gemaakt. 

Jakob Treffers, Managing Director Supply Chain bij Dümmen Orange: “Dümmen Orange is actief op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR), voor duurzaam beleid en continue verbetering van werkomstandigheden van onze medewerkers wereldwijd. Het IMVO convenant Sierteeltsector is een nieuwe stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele keten. Namens Dümmen Orange kijk ik er naar uit om met de overige partijen een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere verduurzaming van de sector.”

 

Het IMVO convenant Sierteeltsector wordt ondertekend door:
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – AFRI FLORA - Albert Heijn - Dümmen Orange - Dutch Flower Group - Fleura Metz – Floratradeconsult - Royal Lemkes - Waterdrinker – HIVOS – FNV – Royal FloraHolland – Glastuinbouw Nederland – Tuinbranche Nederland – Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten.

Steunbetuigers zijn:
Chrysal – Koppert – Max Havelaar – Stichting MPS – Stichting Natuur en Milieu.  

Voor meer informatie:
Maarten Uri, 06 20440870, m.uri@ser.nl

 

Gerelateerde artikelen