januari 18, 2017

Quick Plug groeit verder met Dümmen Orange

Quick Plug ontwikkelt diverse concepten voor teeltbedrijven en vermeerderaars binnen de nationale en internationale tuinbouw.

Quick Plug groeit verder met Dümmen Orange

De Lier/Monster, 17 januari 2017 – Quick Plug, bekend als producent van gestabiliseerde zaai-en-stekmedia voor de professionele tuinbouw, is vanaf 1 januari 2017 onderdeel van Dümmen Orange. Om de inventiviteit en de kwaliteit ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, heeft de directie van Quick Plug besloten de aandelen over te dragen aan Dümmen Orange. Het bedrijf krijgt hierdoor een sterke positie in de wereldwijde markt.

Quick Plug ontwikkelt diverse concepten voor teeltbedrijven en vermeerderaars binnen de nationale en internationale tuinbouw. Quick Plug-technologie geeft daarbij de mogelijkheid tot automatisering en robotisering in diverse productgroepen en geeft het bewortelde product extra kwaliteit. In de afgelopen 12 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale speler met klanten in onder ander Nederland, Duitsland, Oost-Europa, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Taiwan.

De integratie van Quick Plug-technologie maakt dat beide bedrijven nog beter in staat zijn om hun klanten te bedienen. Ook vanuit fytosanitair oogpunt biedt dit voordeel. Verdere uitbouw tot een business met een wereldwijde aanwezigheid wordt voorzien.

Dümmen Orange respecteert en waardeert alle bestaande klantenrelaties en heeft de directie van Quick Plug gevraagd het bestaande beleid voort te zetten. De directie van Quick Plug blijft gehandhaafd om de kennis en inventiviteit te waarborgen en wordt versterkt door John van der Maarel, de nieuwe commercieel directeur. Zijn brede en diepe marktkennis geeft een nieuwe stimulans voor innovatie en verdere uitbreiding van de dienstverlening aan klanten.


Bedrijfsprofielen - Quick Plug
Quick Plug is producent van gestabiliseerde zaai-en-stekmedia voor de professionele tuinbouw. Quick Plug ontwikkelt ‘growing systems’ die oplossingen bieden en verbeteringen brengen bij teeltbedrijven en vermeerderaars binnen de nationale en internationale glastuinbouw.


Dümmen Orange
Dümmen Orange is een toonaangevend bedrijf in de veredeling en de ontwikkeling van snijbloemen, bollen, succulenten, potplanten, perkplanten en vaste planten. De jaaromzet bedraagt ongeveer 220 miljoen euro. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 6.500 mensen. Naast een groot marketing en sales netwerk, heeft Dümmen Orange een sterk netwerk van productielocaties. De sleutel tot het succes van Dümmen Orange is een breed en diep assortiment ondersteund door een wereldwijde toeleveringsketen. Het bedrijf omarmt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeert in de gezondheid, de veiligheid en de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers.

Meer informatie:
Marco van der Sar – Manager Marketing en Corporate Communicatie Dümmen Orange
m.vandersar@dummenorange.com / +31 (0)6 23 20 84 77

Gerelateerde artikelen