december 19, 2018

Quick Plug en Van der Knaap Group beëindigen geschil

Quick Plug en Van der Knaap Group hebben een schikking bereikt

Quick Plug en Van der Knaap Group hebben een schikking bereikt waardoor een einde komt aan de gerechtelijke octrooi-inbreukprocedure die eerder dit jaar door Quick Plug was gestart. In de overeenkomst is afgesproken dat partijen elkaars intellectuele eigendomsrechten respecteren, waardoor zowel Quick Plug als Van der Knaap Group verder kunnen met hun eigen wortelpluggen voor orchideeën: Quick Plug met zijn Xcellent Plug® en Van der Knaap Group met zijn Bookplug®.

Gerelateerde artikelen