maart 15, 2018

Dümmen Orange en Ekompany testten de werking van Ekote

Dümmen Orange en Ekompany International testten gezamenlijk de werking van Ekote (Gecontroleerd Vrijkomende Meststoffen) in de teelt van Calla.

Noordwijkerhout - Dümmen Orange en Ekompany International testten gezamenlijk de werking van Ekote (Gecontroleerd Vrijkomende Meststoffen) in de teelt van Calla (Zantedeschia).

Sjaak Geerlings, Operations Director Calla Tubers bij Dümmen Orange, is zeer tevreden met de resultaten. Geerlings: “Je kunt het zien als een soort verzekering onder het gewas omdat je minder afhankelijk bent van de weersomstandigheden”. Jo Slijpen van Ekompany initieerde de samenwerking met Geerlings om te onderzoeken of de bemesting van Calla verder geoptimaliseerd kon worden. Geerlings: “met name een geleidelijke, stressvrije groei van de plant was voor mij de reden om met Ekote te gaan werken”.

Hoe werken Gecontroleerd Vrijkomende Meststoffen?
Jo Slijpen: “Ekote meststoffen zijn voorzien van een dunne organische coating. Na toediening trekt de korrel vocht aan dat door de coating heen gaat. De opgeloste voedingsstoffen komen vervolgens vrij in de grond door osmose en oplossing. Afhankelijk van het product komen de voedingsstoffen vrij in een periode van twee tot achttien maanden. De afgifteperiode is voorspelbaar, er gaan geen voedingsstoffen verloren door uitspoeling en er is geen risico op verschroeiing”.

“Daarnaast wordt de werkingsduur van Ekote gedurende de toepassingsperiode uitsluitend bepaald door de bodemtemperatuur en niet door omstandigheden zoals regenval, beregening, bodemstructuur, pH-waarde van de bodem en bacteriële invloeden. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de voedingsstoffen worden afgegeven. Wanneer de temperatuur lager is, vertraagt de afgifte en wordt de werkingsduur langer. Een belangrijk detail is dat Ekote geen wisselwerking heeft met het bodemleven, in tegenstelling tot andere langzaam werkende meststoffen. Hierdoor is het dus veilig voor het bodemleven en kan het uitstekend gebruikt worden als complementaire bemesting. Door gecoate componenten te ‘blenden’ met ongecoate componenten, kunnen zeer specifieke afgifte profielen ontwikkeld worden die aansluiten op de behoeften van het gewas”.

Opzet en toepassing
In 2017 is er door Dümmen Orange gebruik gemaakt van 2 verschillende Ekote formuleringen, die op 2 verschillende percelen zijn toegepast. Het ging specifiek om een NPK meststof 20-06-10+8CaO+3MgO en een NPK meststof 18-00-18+5CaO met ijzer en boor. Beide varianten hebben een afgifteprofiel van 3 maanden en alleen de stikstof is gedeeltelijk gecoat. Dit zorgt in de mix voor een snel vrijkomend en een gecontroleerd vrijkomend (lang werkend) gedeelte.

“Calla is tijdens de groei gevoelig voor stress die wordt veroorzaakt door schommelingen in de beschikbaarheid van nutriënten voor de plant”, licht Sjaak Geerlings toe. “Conventionele meststoffen spoelen vaak snel uit, waardoor niet de optimale hoeveelheid voeding beschikbaar is voor de plant. Anderzijds kan het ook zo zijn dat bij langere droge perioden een bemestingspiek ontstaat, omdat er juist teveel beschikbaar is. Gecontroleerd Vrijkomende Meststoffen voorkomen dit probleem, omdat deze door de coating van de meststoffen niet gevoelig zijn voor uitspoeling. Je geeft de plant iedere dag een klein beetje voeding. Hierdoor ontstaat een stressvrije groei, wat ik duidelijk terug heb gezien in de kwaliteit van de plant” Daarnaast lieten analyses van de bollen een toename in droge stof, vezels, en zetmeel zien
t.o.v. eerdere bemestingsmethodieken. Dit komt de bewaarbaarheid van de bollen ten goede. Omdat wij het hele jaar leveren moet de bewaarbaarheid van de bollen uitstekend zijn”.

Complementaire bemesting
Als basisbemesting gebruikt Geerlings vaste mest aangevuld met compost. “Aandacht voor de bodem is belangrijk”, vertelt Geerlings. “Echter niet alles kan uit organische mest gehaald worden. Daarom zie ik Ekote ook als complementaire bemesting. Er worden grondmonsters genomen en op basis daarvan bepalen we wat er nog nodig is aan nutriënten”. Slijpen vult aan: “doordat het bodemleven met rust wordt gelaten is Ekote niet schadelijk. Dit in tegenstelling tot langzaam werkende meststoffen, die het bodemleven juist nodig hebben om een vertraagde werking te creëren” .

Verzekering
Geerlings ziet het gebruik van gecontroleerd vrijkomende meststoffen ook als een soort verzekering. “Extreme weersomstandigheden zorgen voor toenemende risico’s voor telers”, legt hij uit. “Wanneer je dan meststoffen gebruikt die minder gevoelig zijn voor uitspoeling in natte periodes en tevens voeding blijven geven in lange droge periodes ben je minder afhankelijk van deze omstandigheden”.

“Prijstechnisch zitten dit soort meststoffen prima”, vervolgt Geerlings. “Per ton zijn ze misschien wat duurder, maar als je alle kosten mee gaat nemen kom je onder de streep voordeliger uit. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een vermindering van het aantal benodigde kilo’s bemesting per hectare of het aantal werkgangen, maar ook in een toename in kwaliteit van de plant. Daarnaast loop je minder risico. Voor gevoelige gewassen zoals Calla is dat heel wat waard”.

Toekomst
Ekompany International en Dümmen Orange werken momenteel nauw samen aan de ontwikkeling van een specifieke samenstelling voor Calla. “Door onze kennis van coaten kunnen wij zeer specifieke afgifteprofielen ontwikkelen. Door deze gecoate meststoffen te blenden met ongecoate producten ontstaan meststoffen die helemaal zijn afgesteld op de behoeften van het gewas. “Het gewas is altijd het uitgangspunt”, besluit Slijpen”.

Gerelateerde artikelen