mei 04, 2017

Allernieuwste DNA analyse technologie voor tulpen

Nederlandse samenwerking gestart om veredeling en productie van de tulp te versnellen en te verduurzamen

Nederland - De Lier/Leiden, 4 mei 2017 – Drie toonaangevende Nederlandse organisaties, BaseClear, Generade en Dümmen Orange, gaan intensief samenwerken om de veredeling en productie van tulpen te versnellen en duurzamer te maken. Met de allernieuwste DNA analyse technologie is het nu mogelijk om zeer grote en complexe genomen zoals die van de tulp te ontrafelen. De samenwerking brengt de financiële middelen, kennis en benodigde technieken bijeen voor het in kaart brengen van het tulpengenoom. Dit genoom wordt beschikbaar gemaakt voor het publieke domein. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de innovatie van de tulpenindustrie, een sector die met maatschappelijke en economische uitdagingen wordt geconfronteerd, en laat Nederland, waar de tulp van grote cultuurhistorische en iconische waarde is, zien hoe vanuit publiek-private samenwerking een duurzame en innovatieve ontwikkeling kan worden gerealiseerd in een traditionele agrarische sector.


Met het tulpengenoom in handen wordt duidelijk hoe het DNA de eigenschappen van een tulp bepaalt. DNA patronen die gekoppeld zijn aan gewenste eigenschappen kunnen ingezet worden in de veredeling om die eigenschappen in nieuwe, verbeterde rassen te combineren. Met deze kennis kunnen sneller en gerichter nieuwe tulpenrassen ontwikkeld worden die resistent zijn tegen veelvoorkomende ziekten. Hierdoor kan ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen teruggedrongen worden. Hans van den Heuvel, Directeur Research & Development Dümmen Orange: “Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van DNA analyses maken het nu mogelijk om het gigantische genoom van de tulp in beeld te brengen. Hiermee ontsluiten we een schat aan informatie die bepaalt waarom een tulp zich als een tulp gedraagt. Die kennis zetten we vervolgens in om de veredeling van de tulp te versnellen. De verkregen DNA patronen brengen we direct in het publieke domein om onderzoek aan de tulp wereldwijd te promoten.”


Generade is een netwerkorganisatie met een belangrijke verbindende rol tussen bedrijven en kennisinstellingen. Bij de opening van Generade in 2014 werd een duidelijke boodschap aan het centrum meegegeven om innovatief, praktijkgericht onderzoek te bewerkstelligen voor de tulpenbranche. Het in kaart brengen van het tulpengenoom was op dat moment nog een vrijwel onmogelijke opgave, omdat de technologie nog onvoldoende was ontwikkeld. Nu, twee en een half jaar later is er wel deze mogelijkheid om dit gezamenlijk met BaseClear en Dümmen Orange op te pakken. Helma Kaptein, Directeur Generade: ”Samen met onze partners zijn we in staat om iets te realiseren wat voorheen nog niet zo mogelijk is geweest. Ik ben erg blij met de samenwerking tot nu toe en kijk uit naar het delen van de eerste resultaten. Dit laat zien hoe verschillende partijen zich gezamenlijk in kunnen zetten voor het publieke belang. Generade focust op toegepast onderzoek en dit project is daar een mooi voorbeeld van.”.


BaseClear is het grootste onafhankelijke DNA analyse laboratorium van Nederland. Bas Reichert, CEO van BaseClear, legt zijn betrokkenheid bij dit project uit: “BaseClear ontwikkelt de nieuwste DNA analyse technieken en maakt deze in de praktijk toepasbaar. Onze ambitie is om deze technologie ook toegankelijk te maken voor de sierteeltveredeling. Het project om het genoom van de tulp te ontrafelen, zien wij als een perfect voorbeeld om de impact en toepasbaarheid van deze technologie te tonen aan de rest van de branche. Het bewijst dat deze technologie nu betaalbaar en bruikbaar is. Niet alleen laat het de kracht van DNA-analysetechnieken zien, maar het toont vooral dat het noodzakelijk is om als partijen nauw samen te werken, kennis te delen en zo samen innovatie te versnellen. We hopen en verwachten dat ook anderen deze handschoen gaan oppakken.”

Bedrijfsprofielen

 
Generade
Generade is een Centre of Expertise Genomics in Leiden. Biotechnologiebedrijf BaseClear, Hogeschool Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden bundelen in Generade hun kracht voor optimaal toepassingsgericht onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.

BaseClear
BaseClear is een onafhankelijk dienstverlenend laboratorium op het gebied van DNA onderzoek. Vanuit het laboratorium in het Leidse Bioscience Park werkt BaseClear met een enthousiast team van 65 man aan het ontwikkelen van DNA technologie. Deze technologie wordt in contractonderzoek toegepast voor BaseClear klanten over de hele wereld en actief in verschillende sectoren uitlopend van de voedingsindustrie, farmaceutische industrie tot de plantenveredeling. Zowel innovatie als kwaliteit staan bij de dienstverlening van gespecialiseerde laboratorium bovenaan. Voor de innovatie werkt BaseClear samen met diverse kennispartners en de kwaliteit onderstrepen ze door te voldoen aan ISO en GMP kwaliteitsnormen.

Dümmen Orange
Dümmen Orange is een toonaangevend bedrijf in de veredeling en de ontwikkeling van snijbloemen, bollen, succulenten, potplanten, perkplanten en vaste planten. De omzet bedraagt ongeveer 240 miljoen euro. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 7.000 mensen. Naast een groot marketing en sales netwerk, heeft Dümmen Orange een sterk netwerk van productielocaties. De sleutel tot het succes van Dümmen Orange is een breed en diep assortiment ondersteund door een wereldwijde toeleveringsketen. Het bedrijf omarmt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeert in de gezondheid, de veiligheid en de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers.

Meer informatie:
Helma Kaptein – Directeur Generade
kaptein@generade.nl / +31(0)71 518 8886

Bas Reichert - CEO BaseClear
bas.reichert@baseclear.com / +31(0)71 5233917

Marco van der Sar – Manager Marketing en Corporate Communicatie Dümmen Orange
m.vandersar@dummenorange.com  / +31 (0)6 23 20 84 77

Gerelateerde artikelen