juni 15, 2020

Start clean, stay clean

met Greencare van Dümmen Orange

Start clean, stay clean. In een notendop is dit het aangescherpte Greencare-beleid van Dümmen Orange. Vanwege toenemende ziektedruk en globalisering is de
noodzaak er. Frank Wagenaar: “Je neemt je verantwoordelijkheid, voor de productgroep roos, voor de BV Nederland. Alles voor schone en gezonde
rozenstekken.”

“Of er een directe aanleiding voor ons Greencare-beleid is? Dan kunnen we niet om de zomer van 2016 heen.” Frank Wagenaar, hoofd productie Nederland bij Dümmen
Orange, denkt terug aan de ralstonia-uitbraak op de rozenlocatie. “We zaten net in het overname-traject. Deze locatie van Olij Rozen zou overgaan naar Dümmen
Orange. En dan gebeurt dit… Maar het was ook het moment om ons werkproces zo in te richten dat een volgende uitbraak geen kans zou hebben.” Ze namen
rigoureuze maatregelen.

Om ervoor te zorgen dat ‘wat schoon is, schoon blijft’ brachten Wagenaar en zijn collega’s in kaart hoe eventuele bacteriën zich makkelijk verspreiden: via het
plantmateriaal zelf, het water, de werkkleding en het gereedschap. Vervolgens namen ze verstrekkende maatregelen om de fytosanitaire risico’s van veredeling tot
productie te beheersen. Wagenaar: “Als veredelaar en vermeerderaar begin je natuurlijk met je plantmateriaal. We werken zoveel mogelijk met een gesloten
systeem, dus met zo min mogelijk planten van buiten. Het plantmateriaal dát van buiten komt, gaat hier tien weken in quarantaine. Onder geen beding mogen ze in
contact komen met de planten die hier al staan. Pas als onze testen drie keer negatief uitwijzen op ziekten en plagen, mogen deze planten onze rozenpoule in. Ja,
zo’n cyclus duurt hierdoor tweeënhalve maand langer. Maar de tijden zijn veranderd, onder invloed van globalisering en toenemende ziektedruk. Dan neem je je
verantwoordelijkheid.”

Vier tests in plaats van twee
Wagenaar: “Ook het water checken en dubbelchecken we. Vanuit milieuoogpunt hergebruiken we zoveel mogelijk water. Dat betekent wel dat we het heel goed
moeten ontsmetten. Dat doen wij onder andere met UV-lampen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Om deel te nemen aan de Naktuinbouw rozenpoule, zijn we
verplicht om Naktuinbouw twee keer per jaar controle te laten doen op ons water. Maar wij laten dit, vrijwillig, vier keer per jaar doen. We hebben er vertrouwen in en
eventuele afwijkingen vind je direct terug in je watermonsters. Als er wat is, willen we het snel weten.”

Geen eigen schaar meer
De derde bron, kleding en gereedschap, heeft de meeste invloed op de
medewerkers. Elke divisie - veredeling, vermeerdering, productie en showkas - heeft nu eigen werkkleding in een eigen kleur. De kleding wordt twee keer per week
opgehaald door een wasserij. Vroeger had iedereen een eigen schaar, nu hangt er aan elk pad een schaar die je alleen daar mag gebruiken. Joost Mohlmann,
bedrijfsleider: “Dat betekent nogal wat, hoor! A. kost het meer tijd en B. heeft niemand meer zijn eigen schaar, zijn eigen handschoenen. En dat vonden we
vroeger heel belangrijk, dat je je eigen schaartje had.” Medewerkers van veredeling in blauwe trui, kunnen niet meer zomaar de ‘zwarte’ kas van vermeerdering
instappen. Dat betekent in sommige gevallen dat er moet worden omgelopen. Mohlmann: “Dat is wennen, maar we merken vooral veel begrip. Iedereen snapt dat
dit de nieuwe werkelijkheid is. En iedereen vindt het vreselijk als er iets mis zou gaan. Toezien hoe de bloemen die je met zoveel zorg hebt opgekweekt worden
geruimd… brrrr.”

Groot algemeen belang
In de herfst van 2017 heeft de NVWA de vers overgenomen rozenlocatie schoon verklaard. Wagenaar: “Maar we hebben bewust meer tijd genomen om het proces te
standaardiseren. We hadden al vertrouwen in de stekken die we uitleverden. We testen letterlijk elk plantje. Maar we hebben nu, twee jaar na overname van deze
rozenlocatie, ook vertrouwen in het proces.” Een en ander heeft een groot algemeen belang. Wagenaar onderstreept dat ze het doen het voor “de klanten, de
productgroep roos, de BV Nederland en ja, de wereld…. Onze stekken gaan de hele wereld over. Met alle vertrouwen.” En: “In de groente en fruit is een streng beleid als
dit al jaren gangbaar. Dan gaat het om voedsel. Voor rozen is dit nog uniek. Wij geloven dat dit de standaard wordt.”

Greencare in een notendop

Greencare is het fytosanitaire beleid van Dümmen Orange om schone en gezonde stekken af te leveren aan telers wereldwijd. Greencare helpt fytosanitaire risico’s van
veredeling tot productie voorkomen, beheersen en beperken met hulp van:

- verstrekkende hygiënemaatregelen
zoals aparte werkkleding en gereedschap per phytosanitaire locatie

- checken en dubbelchecken
met periodieke laboratoriumtests en gecontrolleerde quarantaine-locaties

- nauwe samenwerking
met de afdeling research en partners wereldwijd voor onderzoek,
kennisuitwisseling en heldere communicatie bij crises