januari 04, 2021

Selectieve prijsverhoging als gevolg van verhoogde transportkosten

Het op tijd leveren van kwalitatief hoogwaardige producten aan klanten over de hele wereld is voor Dümmen Orange het belangrijkste doel. De wereldwijde Corona-pandemie heeft dit jaar zijn weerslag gehad op de sierteeltsector. Dümmen Orange was in staat om onder de veranderende omstandigheden op tijd haar producten te blivjen leveren. In 2021 zal de sector nog steeds worden geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. Dümmen Orange is goed voorbereid; de juiste en tijdige levering aan klanten blijft de hoogste prioriteit. Het veiligstellen van bepaalde transportroutes gaat echter gepaard met aanzienlijke prijsstijgingen, als gevolg van soms een aanzienlijk capaciteitstekort. In deze gevallen zal Dümmen Orange genoodzaakt zijn selectieve prijsverhogingen door te berekenen aan haar klanten. Voor meer informatie of bij vragen, kunt u contact opnemen met uw locale salesmanager.