juni 14, 2023

Dümmen Orange zet verder in op een duurzame waardeketen

Dümmen Orange kondigt de publicatie aan van haar tweede duurzaamheidsrapport op rij: 'Growing Together'. Deze uitgebreide rapportage geeft een overzicht van het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf en haar commitment richting een duurzame waardeketen. Het rapport bevat ook concrete voorbeelden van de  duurzaamheidsinitiatieven en –prestaties in het afgelopen jaar.

 

De duurzaamheidsstrategie van Dümmen Orange richt zich op drie belangrijke facetten: Milieu, waarbij de focus gaat naar het minimaliseren van de ecologische impact - Sociaal, waarbij de nadruk ligt op het welzijn van werknemers en de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is - en Technologische Ontwikkeling, dat de investeringen in onderzoek en technologie laat zien om duurzame vooruitgang in de sierteeltketen te bevorderen.

 

 

 

Lees meer over de duurzaamheidsactiviteiten, -doelen en -prestaties van Dümmen Orange in het recent gepubliceerde duurzaamheidsrapport 2022, ‘Growing Together’.

 

 

"We beseffen dat de activiteiten in de branche - inclusief de onze - van invloed zijn op mens, gemeenschap en milieu," zegt Ellen Mackenbach-Lakeman, Chief Human Resources Officer en verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie van Dümmen Orange. "Als toonaangevende veredelaar en vermeerderaar is het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan duurzaamheid en de daarbij horende handelspraktijken in de keten."

 

Resistente rassen — Voordeel voor veredelaar, teler, retailer en consument

 

Het rapport toont ook de focus van Dümmen Orange op de ontwikkeling en commercialisering van resistente rassen. Dit gebeurt onder het Intrinsa-label: “Resistente bloemen en planten hebben minder of geen chemische gewasbescherming nodig. Door de noodzaak voor gewasbescherming terug te brengen, helpen we de teler, retailer en consument duurzamer te worden en bevorderen we een gezonder ecosysteem," zegt Mackenbach-Lakeman.

 

Inspelen op de behoeften van de stakeholders

 

Het duurzaamheidsrapport 2022 laat het commitment zien van Dümmen Orange richting stakeholders. Het bedrijf erkent het belang van het bevorderen van de duurzaamheid in de keten en luistert daarvoor actief naar haar stakeholders, waaronder werknemers, klanten en leveranciers.

 

Begin 2023 hield Dümmen Orange een uitgebreide enquête onder de stakeholders om inzichten te krijgen in hun belangen, behoeften en percepties. Dit leverde duidelijke en uitgebreide feedback op, waardoor de prioriteiten op het gebied van duurzaamheid herzien en waar nodig aangepast kunnen worden. Door beleid en activiteiten af te stemmen op de behoeften die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zorgt Dümmen Orange ervoor dat haar inspanningen doelgericht zijn en de juiste impact hebben.

 

Concrete acties voor een zinvolle impact

 

Effectief management is belangrijk bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelen van Dümmen Orange. "Voor elk van onze aandachtsgebieden (Milieu, Sociaal en Technologische Ontwikkeling) hebben we ons doelen gesteld. Die worden gemeten, geëvalueerd en verbeterd," verklaart Mackenbach-Lakeman. "Door onze vooruitgang te monitoren en continu de vinger aan de pols te houden, blijven we actiegericht en op het goede spoor.”

 

Dümmen Orange heeft duurzaamheid opgenomen in haar strategische kerndoelen. Het bedrijf heeft een duurzaamheids-managementstructuur opgezet die alle functies en regio's binnen de wereldwijde organisatie vertegenwoordigt. "We voeren interne audits uit om ervoor te zorgen dat onze programma's consistent worden geïmplementeerd", zegt Mackenbach-Lakeman. “Extern gaat ons commitment uit naar het naleven van de huidige en toekomstige EU-voorschriften, standaarden in de sierteelt zoals die van het Floriculture Sustainable Initiative en certificeringen waaronder MPS, KFC, Fairtrade en EHPEA. Jaarlijkse audits zorgen ervoor dat we ons houden aan de gemaakte afspraken.”