februari 02, 2023

Dümmen Orange op koers met duurzaamheids-certificatie

Foto, van links naar rechts: Hugo Noordhoek Hegt (CEO, Dümmen Orange), Maik Mandemaker (Area Manager, MPS), Jan Nelißen (MD & Location Manager Rheinberg, Dümmen Orange) en Arthij van der Veer (Area Manager, MPS).

 

 

Dümmen Orange ligt op koers met de duurzaamheids-certificatie van haar wereldwijde productielocaties. Het afgelopen jaar werden vijf bedrijven in vier landen toegevoegd aan de lijst van volledig gecertificeerde bedrijven. Dümmen Orange wil dat al haar productielocaties vóór 1 januari 2025 volledig gecertificeerd zijn volgens de normen van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) en gebruikt hiervoor de in de branche gangbare certificering van MPS. Dümmen Orange verwacht het certificatieproces voor de gestelde datum te kunnen afronden.

 

Tijdens de IPM in Essen ontving Hugo Noordhoek Hegt, CEO van Dümmen Orange, uit handen van MPS Area Managers Arthij van der Veer en Maik Mandemaker het MPS-SQ certificaat voor de productielocatie in Rheinberg (Duitsland). Rheinberg is daarmee een van de vijf locaties die het afgelopen jaar volledig gecertificeerd zijn. Ook Dümmen Orange bedrijven in Uganda en Guatemala voegden het MPS-SQ certificaat toe aan de al eerder behaalde MPS-ABC en MPS-GAP certificaten, en zijn daarmee volledig MPS-gecertificeerd. De productielocatie in Embu, Kenia, werd in 2022 KFC-gecertificeerd. Het Kenia Flower Council certificaat is de duurzaamheids-certificatiestandaard die in Kenia wordt aangehouden en is vergelijkbaar met MPS-SQ.

 

‘Verantwoordelijkheid voor mensen en milieu is een kernwaarde van ons bedrijf,’ aldus Hugo Noordhoek Hegt. ‘Vanuit dit startpunt hebben we een ambitieuze duurzaamheidsagenda voor Dümmen Orange neergezet, met daarbinnen drie focusgebieden: Milieu, Sociaal en Technologische Ontwikkeling. Heldere doelstellingen op het gebied van certificatie maken deel uit van deze aanpak. Dit is belangrijk om onze inspanningen te meten en transparant te maken.’

 

Maik Mandemaker: ‘MPS maakt zich hard voor het verduurzamen van de wereldwijde tuinbouwsector. Het is goed om te zien dat Dümmen Orange voor alle locaties wereldwijd dezelfde standaarden hanteert en strenge eisen stelt op het gebied van milieu, traceerbaarheid, veiligheid, hygiëne en sociale omstandigheden. Op die manier zorgen we gezamenlijk voor een transparante, meetbare tuinbouwsector.’ Arthij van der Veer voegt daar aan toe: ‘We ontwikkelen innovatieve tools en certificatieschema’s. De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector.’

 

MPS biedt onder andere de certificatieschema’s MPS-ABC, MPS-GAP en MPS-Socially Qualified (SQ). MPS-ABC is een monitoringstool waarmee bedrijven aan de juiste knoppen kunnen draaien om zo hun milieu-impact te verlagen. MPS-GAP is een toegangscertificaat om te kunnen leveren aan internationale retailers. Met dit certificaat voldoet Dümmen Orange aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. Het MPS-SQ certificaat gaat over arbeidsomstandigheden en is onder andere gebaseerd op normen van de International Labor Organisation (ILO) van de Verenigde Naties. Met dit certificaat toont Dümmen Orange aan dat het bedrijf voldoet aan de internationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.