juli 31, 2023

Dümmen Orange brengt CO2-emissies luchttransport fors naar beneden

Dümmen Orange produceert het uitgangsmateriaal voor gewassen als Dianthus, Kalanchoe en Poinsettia dichter bij de afzetmarkt, waardoor de luchttransportlijnen korter worden en CO2 emissies fors naar beneden worden gebracht.

 

 

Met een slimmere aanpak van de supply chain bespaart Dümmen Orange fors op de hoeveelheid luchtvrachtkilometers, en daarmee op de emissie van CO2. Door productie en afzetmarkt dichter bij elkaar te brengen, zijn er veel minder vliegkilometers nodig om de stekken van het bedrijf bij klanten te brengen.

 

Dümmen Orange startte in 2020 het zogenoemde Footprint Project, een ingrijpende operatie om de supply chain van het bedrijf te optimaliseren en de ecologische impact van luchttransport fors te verminderen.

 

Benjamin Goepferich, Regional Direction Africa, legt uit: ‘Het uitgangspunt van ons Footprint Project is dat we luchtvrachtroutes versimpelen en verkorten. In 2020 zijn we begonnen om een deel van onze moederplanten vanuit Centraal Amerika naar Afrika te verplaatsen. Het hoofdbestanddeel van de operatie was de verplaatsing van ongeveer 57 miljoen stekken productievolume van El Salvador en Guatemala naar Kenia. Ook gingen er moederplanten van Tanzania naar Guatemala. Een aanzienlijk deel van onze klanten in Noord Amerika bedienen we nu vanuit onze farms in Centraal Amerika, en onze klanten in Europa vanuit Afrika. Hierdoor kunnen we de lange, meer milieubelastende routes over de oceaan van Afrika naar Amerika, en van Centraal Amerika naar Europa, zoveel mogelijk beperken.’

 

Kwaliteitswinst

 

Elk van Amerika naar Afrika verplaatst gewas levert een besparing op van ongeveer 3000 kilometer per vlucht naar Europa. Bij gewassen die van Afrika naar Centraal Amerika zijn verplaatst is de besparing maar liefst 11000 kilometer per vlucht. Benjamin Goepferich: ‘We hebben de data binnen van het afgelopen productieseizoen, dat net is geëindigd. Vanuit Kenia hebben we bijna 25 miljoen stekken aan Europa geleverd die voorheen uit Centraal Amerika kwamen. Dat is zo’n 37 ton.. het gewicht van meer dan tien Afrikaanse vrouwtjesolifanten. Een indrukwekkend getal, zeker als je bedenkt hoe klein en licht onze stekken zijn.’

 

 

Kortere luchttransportlijnen besparen gewicht van meer dan 10 olifanten aan vracht (foto: Chris Stenger)

 

 

Behalve milieuvoordelen, levert het Footprint Project ook kwaliteitswinst op. Benjamin Goepferich: ‘Kortere en simpelere transportroutes, zonder tussentijdse overslag op luchthavens, stellen ons in staat om de cold chain beter te managen. En dat komt de kwaliteit van onze producten ten goede.’

 

Uitgangssituatie                                                      Resultaat ‘Footprint Project’

 

Dümmen Orange produceert het uitgangsmateriaal voor gewassen als Dianthus, Kalanchoe en Poinsettia dichter bij de afzetmarkt, waardoor de luchttransportlijnen korter worden en CO2 emissies fors naar beneden worden gebracht.