Sterk voor Sustainability

Dümmen Orange heeft de kernwaarde Passie met een doel omarmt en belooft om de mensen en aarde te verenigen in een cirkel die stabiel en duurzaam is. Sindsdien is Dümmen Orange aangesloten bij FSI 2025 (www.fsi2025.com). Hiermee toont Dümmen Orange haar commitment om daadwerkelijk te handelen naar de kernwaarde.

Ambitie

Duurzaamheid is bij ons niet gebaseerd op een lege belofte. Dümmen Orange wil een leider zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom implementeren we steeds weer nieuwe stappen die ervoor moeten zorgen dat we de belofte van Passie met een doel nakomen. Ons doel is om ieder jaar te verbeteren op alle onderdelen: iedere dag een beetje duurzamer. Wij hebben duurzaamheid opgedeeld in verschillende elementen die kunnen worden gemeten, geëvalueerd en verbeterd.

Definitie

Onze Passie met een doel en een sterk geloof in onze waarden zijn leidend in onze strategische investering in onze missie, onze mensen en onze omgeving. Onze inspanningen zijn gericht op het bieden van een gezonde en veilige omgeving waarin onze medewerkers en hun families zich gewaardeerd voelen. Een krachtige, weerbare waardeketen en een schone omgeving voor iedereen zijn de pijlers voor economisch succes en duurzame groei van ons bedrijf.

Uitvoering

Om onze duurzaamheidsambitie te realiseren, richten we ons op een gezonde en veilige werk- en leefomgeving, goede werkomstandigheden en een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Ons doel is dat alle locaties van Dümmen Orange hun eigen beleid hierop voeren en deze principes hanteren. Samenwerking en coördinatie tussen de lcoaties is nodig om de samenhang te bewaken. Wij hebben daarvoor de mensen en middelen vrij gemaakt.

Onze mensen zijn ons het meeste waard

Wij staan voor veiligheid op en rond de werkplaats door lokale initiatieve te ondersteunen, training te geven of initiatieven op te zetten ter bevordering hiervan.

Veiligheid voor alles

Als bedrijf zorgen we voor de gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers en willen we een gezonde en veilige omgeving creëren voor onze medewerkers en hun families. Wij volgen daarbij de lokale regelgeving, maar we gaan daarin nog verder. Alle locaties hebben een Health & Safety-plan om gevaren en risico's te inventariseren en snel acties te ondernemen om deze bij de bron aan te pakken.

Waardering

We vinden het belangrijk om kansen te creëren voor medewerkers, zodat zij zich kunnen ontwikkelen via cursussen en training. Door medewerkers op te leiden, wordt carrière ontwikkeling gestimuleerd. Daarnaast willen wij in de directe omgeving ook zorgen dat aan de basisvoorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor een goed onderwijs in gebieden waar dit ontbreekt.

Wij zorgen voor de omgeving

Als een wereldwijde onderneming in sierteeltveredeling vinden we het essentieel om onze footprint te minimaliseren en onze invloed op het milieu en ecosysteem te beperken.

Terugbrengen footprint

We leven in een wereld waarin we moeten welk effect wij hebben op onze aarde en wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Wij zijn transparant in onze productiemethoden, die gebaseerd zijn op respect voor onze medewerkers en het milieu. Daarom blijven we investeren in technieken en innovaties die het gebruik van chemische middelen terugdringen, terwijl we het niveau van gewasbescherming handhaven. Met door de implementatie van Integrated Pest Management, zien we voortdurend verbetering van onze inspanningen om Moeder Aarde mooi te houden voor alle generaties na ons.

GreenGuard

GreenGuard is het nieuwe protocol in de sierteelt dat aan de vereisten van telers en consumenten voldoet. Dat resulteert in duurzaam geproduceerde planten, voortkomend uit moederplanten op onze locaties die onder ons GreenGuard-protocol zijn geteeld. Door de chemische residuen van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken, stelt Dümmen Orange haar klanten in staat om natuurlijke vijanden (nuttige organismen) meteen in te zetten.

GREENGUARD FLYER

Greencare

Greencare belichaamt het fytosanitaire beleid van Dümmen Orange dat gericht is op het leveren van gezond en schoon stekmateriaal aan telers wereldwijd. Het is voor ons een richtlijn voor het voorkomen, controleren en terugdringen van fytosanitaire risico's van de veredeling tot en met de teelt. Greencare omvat verplichte hygiënemaatregelen voor zowel medewerkers als productiefaciliteiten, om zo de planten schoon en vrij van ziekten te houden. Greencare stelt regels op voor het uitvoeren van diagnostische testen, controles en audits op de gezondheid van moederplanten met het oog op de aanwezigheid van ziekten en plagen. Doen zich symptomen voor, dan zorgt het Greencare-protocol ervoor dat besmet materiaal niet wordt verzonden. Tevens geeft het aan hoe het bestand van moederplanten moet worden opgeschoond. Greencare brengt onze medewerkers wereldwijd met elkaar in contact om producten en processen te verbeteren. Door te leren van elkaars ervaringen kunnen we de dingen op die manier steeds beter doen.