Samen groeien

Bij Dümmen Orange zijn we ons ervan bewust dat de activiteiten van de sierteeltindustrie - en dus ook die van ons - impact hebben op mensen en het milieu. Duurzaamheid zit diepgeworteld in onze waarden, cultuur en strategie.

Duurzaamheid bij Dümmen Orange

Als innovatieve veredelaar zetten we in op het ontwikkelen en aanbieden van ziekteresistente genetica, zodat onze klanten gezonde en veerkrachtiger bloemen en planten kunnen telen, die geen of veel minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Door het gebruik van chemische middelen terug te brengen, helpen we de teler, retailer en consument duurzamer te worden en bevorderen we een gezonder ecosysteem.

 

 

 

Onze benadering van duurzaamheid

 

We  zetten ons in voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen in de hele keten. Deze toewijding aan ESG (Environmental, Social, Governance) is ingebed in het werk wat we doen, zorgt dat we ons kunnen verantwoorden en houdt ons op koers met onze duurzaamheidsdoelen. Door prioriteit te geven aan ESG in onze bedrijfsvoering creëren we  waarde voor al onze stakeholders. Tegelijkertijd dragen we bij aan een duurzame toekomst voor onze planeet.

 

Onze belangrijkste duurzaamheidsgebieden zijn:

 

Milieu

Het zo klein mogelijk maken van onze ecologische voetafdruk;

 

Sociaal

Het welzijn van onze mensen en de gemeenschappen waarin we werken ondersteunen;

 

Technologische Ontwikkeling

Investeren in onderzoek en technologie om duurzame sierteelt te stimuleren in de hele keten.

 

Goed bestuur

 

We weten dat effectief bestuur essentieel is om onze duurzaamheidsdoelen te halen. Voor ons is duurzaamheid niet iets wat we er even bij doen, maar een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en onderneming.

 

Intern hebben we een managementstructuur gevormd, waarin alle regio's en functies binnen onze wereldwijde organisatie vertegenwoordigd zijn. We houden interne audits om te controleren of onze duurzaamheidsprogramma's consistent worden uitgevoerd.

 

Extern committeren we ons aan het naleven van de huidige en toekomstige EU-voorschriften, standaarden in de sierteelt (Floriculture Sustainable Initiative - FSI) en certificeringen (MPS, KFC, Fairtrade, EHPEA). Jaarlijkse audits zorgen ervoor dat we ons houden aan de afgesproken normen.